ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Білоцерківський  коледж сервісу та дизайну – сучасний навчальний заклад, виховна робота в якому спрямована на надання майбутнім фахівцям основоположних цінностей, ідей і переконань стосовно  української  державності та національної ідеї, формування активної громадської і особистої позиції молоді у становленні міцної і авторитетної держави, духовно збагаченої, інтелектуально розвиненої і активної особистості сформованої як громадянин, патріот, висококваліфікований фахівець і сім’янин.

Виховна робота у Білоцерківському коледжі сервісу та дизайну базується на положеннях та статтях Конституції України, Закону України «Про вищий навчальний заклад» : за станом на 16.01.2020, підстава – 392-IX; Закону України «Про професійно-технічну освіту»: за станом на 01.01.2019, підстава – 2443-VIII2300-VIII; Закону України «Про освіту»: за станом на 16.01.2020, підстава – 392-IX. Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»: за станом на 09.08.2019, підстава - 2745-VIII, Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 04.09.2013, Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України  від 29.07. 2019 р., Наказом МОН « Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію боулінгу (цькуванню) в закладах освіти», Статуту Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну від 2020 р.,

Виховна робота у 2020-2021 н.р. передбачає розвиток та соціалізацію особистості студентів за різними напрямками:

 • соціальний захист;
 • патріотичне виховання та виховання національної самосвідомості і громадської гідності;
 • протидія булінгу (цькуванню);
 • створення безпечного освітнього середовища;
 • правове виховання;
 • соціально-психологічний супровід;
 • морально-етичне виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • фізичне виховання та формування здорового способу життя;
 • профорієнтаційна робота;
 • організація роботи студентського самоврядування.

Усі педагоги фахового коледжу працюють за даними напрямками вже не перший рік, їх система роботи є цілісною та ефективною.

Система виховної роботи Білоцерківського фахового коледжу у 2020-2021 н.р. передбачає:

 • щомісячне планування позаурочної виховної роботи в коледжі;
 • організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання учнівської молоді;
 • організацію учнівського самоврядування;
 • розвиток здібностей учнів у гуртковій роботі;
 • залучення обдарованої молоді до участі у фестивалях, конкурсах, змаганнях різних рівнів;
 • співпрацю з позашкільними закладами, громадськими, культурно-просвітницькими організаціями, правоохоронними органами;
 • сімейне виховання, педагогічний всеобуч  батьків та громадськості;
 • контроль за організацією позаурочної виховної роботи та керівництво нею;
 • організацію безпечного освітнього середовища в рамках протидії насильству, булінгу, цькуванню, мобінгу .

Реалізація основних принципів і цілей виховання в коледжі здійснюється відповідно до річного плану. Система виховної діяльності вміщує: творчу співпрацю педагогічного і студентського колективів, навчальні заняття,  виробничу практику та практику на підприємствах, виховні години класних керівників навчальних груп, інформаційно-просвітницькі заходи, роботу студентських лекторських груп, науково-пошукову діяльність, цілеспрямовані позаурочні виховні заходи груп, гурткову роботу в навчальному закладі та гуртожитках, грунтовне пізнання культурних традицій рідного краю, міста, України, поєднання педагогічного досвіду викладачів коледжу, громадськості, освітянських установ з родинними традиціями, проведення щорічних соціологічних та психологічних досліджень, аналіз досвіду і прогнозування тенденцій виховного процесу, співпрацю з первинною профспілковою організацією коледжу.

Багато заходів проводиться в коледжі для студентів та педагогів з метою формування  патріотичних почуттів: це і відкриті виховні заходи в актовій залі, присвячені історичним подіям в країні, і виховні години в гуртожитках  та покази тематичних документальних  фільмів, це тематичні екскурсії з відвідуванням музеїв та  історичних пам’яток міст Білої Церкви, це і лекторії, і книжкові виставки, і зустрічі з поетами, участь у конкурсах, екологічні акції, поминальна хода та  покладання квітів.  

Студенти займаються в творчих об’єднаннях, студіях та гуртках професійного спрямування: студентська лекторська група, студентське конструкторське бюро «Кутюр’є», художня студія «Штрих», студія візажу «Smoky eyes», поетична студія «Джерело», Народний ансамбль барабанщиць, Народний театр моди та зачіски «Діамодус», вокальний гурток, танцювальний гурток, команда КВК «Машина Zінгера», секція волейболу, секція баскетболу, секція настільного тенісу, секція гри в шахи.

У коледжі є актова зала на 250 місць, оформлена у патріотичному стилі, де систематично проводяться заходи морально-естетичного напрямку, направлені на розвиток духовних засад особистості.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні відділення, студентського профспілкового комітету, академічної групи, ради гуртожитку, ради бібліотеки коледжу.  Роботу студентського самоврядування коледжу визнано кращою серед ВНЗ Київської області.

Соціальний захист – один з основних напрямків роботи в коледжі, адже право на соціальний захист мають всі учасники освітнього процесу.  У коледжі проводиться робота з дітьми, що потребують підвищеної уваги. Вона передбачає створення умов для їх успішної соціалізації та адаптації, формування і ствердження їх як особистостей, входження в активне громадське життя. Саме тому систематично проводяться з такими учнями та студентами індивідуальні бесіди, під час яких працівники виховної служби намагаюся  допомогти їм виразити себе, свої бажання, емоції, знайти себе як унікальну особистість.

Іногородні студенти на 100% забезпечені гуртожитком. Вся робота в гуртожитках навчального закладу базується на тому, що кожен студент – це  особистість,  треба  поважати  його  думки,  цінувати  здобутки,  зважати  на  певні недоліки. Усі  стосунки  –  щирі,  довірливі, доброзичливі. У  гуртожитку  проводяться  заходи  – екскурсії, свята, спортивні змагання, виставки, конкурси, які висвітлюють маловідомі сторінки з історії України, життя і творчості видатних  політичних  і  громадських  діячів, митців,  поетів,  популяризують  кращі  зразки  фольклору  та  народних  традицій,  твори пісенно-музичного спадку України.

Гуртожиток коледжу посів перше місце серед гуртожитків навчальних закладів м. Білої Церкви за показниками соціально-побутових умов та організації виховної роботи.  

Щорічно в коледжі проводяться міські змагання з волейболу, баскетболу, до яких залучено по шість команд з вищих навчальних закладів. У спортивній залі під час змагань виступають з показовими номерами провідні спортсмени. У змаганнях протягом року беруть участь багато студентів.

Отже, можна ствердно сказати, що завдяки правильно спланованій змістовній та цікавій для студентів виховній роботі  та організованому соціальному захисту, активній роботі органів самоврядування та педагогічних працівників, у коледжі створена сприятлива атмосфера для професійного становлення майбутніх фахівців та є всі необхідні умови для повноцінного морально-духовного їх розвитку.